1945 - מכיוון שאין מספיק עבודה והמקום לא היה אטרקטיבי בקיץ 1945 מעבר לכפר הרועה אשר בו מיד התחיל הגרעין לגדול פי3 - כ50 חברים. 8.1945

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו