1970 - נהרסו הבתים הישנים ונבנו בתים חדשים.

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות